Sprožimo spremembe na bolje
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno. 

Novice platforme so zamišljene kot vir ključnih informacij s področja trajnostne mobilnosti. V tem smislu nadgrajujejo in povezujejo številne projekte ter pobude slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse bolj pospešujejo prehajanje iz tradicionalne obravnave prometa v sodobno, celostno načrtovanje prometa.
 
 
Okolje, promet in zdravje: Brošura s priporočili občinam za ukrepanje

  

Brošura Okolje, promet in zdravje je dober vir informacij, kako promet vpliva na naše življenje in kaj lahko vsi skupaj glede tega ukrenemo. Povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.


   
   

Celostne prometne strategije

Udeleženci usposabljanj za pripravo strategij in razpis za izdelavo dokumentov (povezava).

Aktualno Minimize

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUBLIKACIJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kratki filmčki o trajnostnem
mestnem prometnem načrtovanju:
1.del    2.del    3.del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -E-novice Minimize

Za prijavo na e-novice prosimo izpolnite spodnja polja:


Ime in priimek:  
E-poštni naslov:  
Podjetje / organizacija:  
  
Potrdi    Prekini
Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use