Sprožimo spremembe na bolje
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno. 

Novice platforme so zamišljene kot vir ključnih informacij s področja trajnostne mobilnosti. V tem smislu nadgrajujejo in povezujejo številne projekte ter pobude slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse bolj pospešujejo prehajanje iz tradicionalne obravnave prometa v sodobno, celostno načrtovanje prometa.
 

Minimize

Zaključek ETM in zanimiva javna razpisa
 
V Slovenj Gradcu bo 19. 10. 2017 sestanek koordinatorjev Evropskega tedna mobilnosti (ETM) z razglasitvijo najaktivnejše občine v ETM 2017. PROGRAM DOGODKA.

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v 2018 za občine. Sofinancirane bodo tri vrste aktivnosti: "PARK(irni) dan", "Pašbus" in "Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM". POVEZAVA

Objavljen je tudi dolgo pričakovani javni razpis za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam z mestnimi območji in sicer za sofinanciranje investicij v infrastrukturo za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča. POVEZAVA

 
Aktualno Minimize

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUBLIKACIJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kratki filmčki o trajnostnem
mestnem prometnem načrtovanju:
1.del    2.del    3.del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -E-novice Minimize

Za prijavo na e-novice prosimo izpolnite spodnja polja:


Ime in priimek:  
E-poštni naslov:  
Podjetje / organizacija:  
  
Potrdi    Prekini
Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use