KONFERENCA
Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti
Aktivna mobilnost osrečuje
Ljubljana, 14. 2. 2018. Sredi februarja je pod naslovom »Aktivna mobilnost osrečuje« potekala druga nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, ki je hkrati tudi uvod v Evropski teden mobilnosti (ETM). Na njej se je srečalo okoli 80 lokalnih ETM koordinatorjev in drugih predstavnikov občin, strokovnjakov, predstavnikov državnih inštitucij ter drugih akterjev na področju načrtovanja trajnostne mobilnosti in spodbujanja uporabe trajnostnih potovalnih načinov. Dogodek je otvoril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, v plenarnem delu so predavali Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka ETM, Karl Reiter, strokovnjak za trajnostno mobilnost iz Avstrijskega podjetja FGM Amor ter predstavnika slovenskih zmagovalk ETM 2017, Romana Pečnik iz Občine Krško in Peter Geršič iz Mestne občine Novo mesto. V drugem delu dogodka so bile izvedene delavnice o multimodalnosti, načrtovanju prometne infrastrukture in zeleni mestni logistiki. Organizatorji dogodka so bili Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenska platforma za trajnostno mobilnost in Projekt CIVITAS Prosperity.


KONFERENCA
Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti
Čista in inteligentna mobilnost za vse
Ljubljana, 2. 2. 2017. Konferenca je bila prednostno namenjena predstavnikom občin, strokovnjakom in drugim, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Prejšnja leta je bil tovrstni dogodek namenjen predvsem uvodu v Evropski teden mobilnosti. Letos je dogodek zaradi prepletanja številnih vsebin, s katerimi se spodbuja trajnostno mobilnost v slovenskih občinah in regijah, prerasel v nacionalno konferenco. Plenarni del je vključeval pozdravni nagovor ministra dr. Petra Gašperšiča in tri predstavitve slovenskih in tujih akterjev na področju trajnostne mobilnosti. Drugi del konference je obsegal tri tematske delavnice. Slednje so bile izvedene v dveh sklopih, tako da je vsak udeleženec lahko sodeloval pri dveh različnih temah.


POSVET
Posvet o ETM 2016
Ljubljana, 31.3.2016. Namen dogodka je bil podrobneje predstaviti vsebine, novosti in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti (ETM) 2016, uvesti vanj v letu 2016 prvič sodelujoče občine, ter vsebino ETM povezati s pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS). Poudarek dogodka je bil na delavničnem delu, v katerem so lahko udeleženci neposredno izmenjali svoje izkušnje ter iskali odgovore na vprašanja v zvezi s štirimi ključnimi vsebinami, ki so bile naslednje: povezava ETM in CPS, izvedba kampanje kolesarjenja na delo, predstavitev in promocija predvidene brošure ter viri navdiha in idej za izvajanje aktivnosti v okviru ETM.


SEMINAR
Mehki ukrepi v Celostnih prometnih strategijah
Ljubljana, 26.2.2016. Seminar je bil prednostno namenjen vsem, ki se že ali se bodo začeli intenzivno ukvarjati s trajnostno mobilnostjo na lokalni ravni. Predstavljene vsebine so vključevale predstavitev rezultatov projekta CH4LLENGE, predstavitev prednosti upravljanja mobilnosti ter pomena mehkih ukrepov in razloge za uvedbo upravljanja parkiranja. 

 
poročila dogodkov 2012-2015 Minimize

IZOBRAŽEVANJE
Seminar o pripravi Celostnih prometnih strategij (CPS)
9. in 10. junija 2015 je v Ljubljani potekala ponovitev seminarja o pripravi Celostnih prometnih strategij (v nadaljevanju CPS). Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru Slovenske platforme za trajnostno mobilnost, izvedbo je podprl Urbanistični inštitut RS. Seminar je bil namenjen usposobitvi dodatnih strokovnjakov, ki bodo slovenskim občinam pomagali pri izdelavi kakovostnih in z EU smernicami skladnih CPS. Izdelovalci CPS bodo morali v skupino strokovnjakov za pripravo CPS vključiti vsaj enega strokovnjaka, ki se je udeležil tu navedenega usposabljanja ali enakovrednega usposabljanja v okviru drugih EU projektov na temo izdelave CPS (angl. SUMP).

SEZNAM UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA

 

POSVET
Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah in regijah, 
posvet ob napovedi Evropskega tedna mobilnosti 2015
Ljubljana, 2.4.2015. Namen dogodka je bil podrobneje predstaviti vsebine, novosti in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2015 ter izvesti razpravo o regionalnem vidiku njegovega izvajanja. Vabljeni so bili predstavniki slovenskih občin in regionalnih agencij. 

 

DOGODEK
Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji
Dogodek organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, potekal pa bo 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon v LjubljaniPrvi dan, 4. marca 2015, se bo odvijala nacionalna konferenca »Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja«, na kateri bo opravljen pregled preteklega in oris novega programskega obdobja. Drugi dan, 5. marca 2015, bo potekal informativni dan, na katerem bosta predstavljena prva razpisa transnacionalnih programov Srednja Evropa in Območje Alp. 
Program je objavljen na tej povezavi, na kateri se nahaja tudi prijavni obrazec. Priporočamo, da pred udeležbo na dogodku preberete programsko in razpisno dokumentacijo. Obveščamo vas tudi, da je prvi razpis programa Srednja Evropa odprt in dosegljiv na tej povezavi.

 

IZOBRAŽEVANJE
Seminar o pripravi Celostnih prometnih strategij (CPS)
22. in 23. oktobra 2014 je v Ljubljani potekal seminar o pripravi Celostnih prometnih strategij (v nadaljevanju CPS). Usposabljanje je bilo izvedeno po naročilu Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za promet, ki ima v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 načrtovana sredstva za izdelavo CPS. Seminar je bil namenjen usposobitvi dodatnih strokovnjakov, ki bodo slovenskim občinam pomagali pri izdelavi kvalitetnih in z EU smernicami skladnih CPS. Izdelovalci CPS bodo morali v skupino strokovnjakov za pripravo CPS vključiti vsaj enega strokovnjaka, ki se je udeležil tu navedenega usposabljanja ali enakovrednega usposabljanja v okviru drugih EU projektov na temo izdelave CPS (angl. SUMP).

SEZNAM UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA

 

PREDSTAVITEV IN RAZPRAVA
Ključne ugotovitve analize stanja na področju prometa Mestne občine Nova Gorica in okoliških občin
V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bo v torek, 17. septembra 2013, v Stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica predstavitev ključnih ugotovitev analize stanja na področju prometa za območje Mestne občine Nova Gorica in okoliških občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Kanal ob Soči, Brda ter  Občine Gorica v Italiji. Analiza stanja je bila izdelana v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) za omenjene občine, ki se pripravlja v okviru evropskega projekta PUMAS.

ANALIZA STANJA - DOKUMENT
ANALIZA STANJA - PREDSTAVITEV 

 

NAGRADNI NATEČAJ
50 najboljših razlogov za študij brez avta
Namen nagradnega natečaja je vzpodbujanje trajnostne mobilnosti znotraj populacije študentov ter pridobivanje idej in predlogov za oblikovanje priročnika, ki ga bodo ob začetku novega študijskega leta prejeli vsi slovenski bruci. Zbiranje predlogov poteka do 15. junija 2013.
 

 

SEMINAR
Kako do kolesarjem prijaznih mest?
Na seminarju bodo predstavljeni dosedanji rezultati dveh evropskih projektov na temo kolesarjenja (CHAMP in Mobile2020). V praktičnem delu bomo prestavljena dognanja povezali z načrti in možnostmi za preobrazbo slovenskih mest v kolesarjem prijazna mesta.
 

 

POSVET O EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI
Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti
Namen posveta je vzpodbuditi aktivno vključevanje slovenskih občin v Evropski teden mobilnosti. V okviru dogodka bodo predstavljene možnosti, da občine izkoristijo okvir in podporo evropske pobude in uvedejo trajne ukrepe za izboljšanje mobilnosti v njihovem lokalnem okolju.

 

DELAVNICA
Trajnostno načrtovanje mobilnosti za uspešne lokalne skupnosti
Delavnica je potekala 4. junija 2012 in je bila drugi dogodek v okviru Slovenske platforme za trajnostno mobilnost (SPTM). Njen namen sta bila predstavitev za slovenski prostor prirejenih smernic za pripravo Celostnih prometnih strategij in izmenjava praktičnih znanj za boljšo načrtovalsko prakso na področju prometa v slovenskih občinah. Vsebine praktičnih modulov so bile zasnovane tudi na podlagi evalvacijskega vprašalnika z razvojne konference, prvega dogodka SPTM.

 

RAZVOJNA KONFERENCA
Prihodnost mobilnosti v slovenskih občinah
Konferenca je bila organizirana 6. marca 2012 kot prvi dogodek v okviru novonastale Slovenske platforme za trajnostno mobilnost in je bila namenjena izmenjavi znanj za boljšo načrtovalsko prakso na področju prometa v slovenskih občinah. Udeleženci, bilo jih je prek 80, so prišli iz vse Slovenije in iz širokega nabora institucij.


 

Minimize
Šoštanj program
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use