GRADIVO

Ostanimo mobilni
Delavnice za starejše v okviru ETM 2018

"Evropski teden mobilnosti (ETM) 2018, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, se bo odvijal pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj«. Sodelujoče občine iz številnih Slovenskih regij bodo v tem tednu organizirale delavnice »Ostanimo mobilni« ter druge spremljajoče aktivnosti, s katerimi želimo prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Predstavili jim bomo drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti ter koristi hoje za zdravje in dobro počutje, kot tudi socialne, ekonomske in okoljske prednosti pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

S temi aktivnostmi se v času ETM pridružujemo letošnji nacionalni akciji ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi, ki jo je pripravila Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost. Vsebine prometa, zdravja, okolja, prostora in prometne varnosti so prepletene in celovito nagovarjajo skupino starejših občanov.

Spodaj so povezave na osnutke gradiv za izvedbo delavnic za starejše, k njihovi uporabi ste vabljeni vsi, ki želite v času ETM sodelovati v skupni akciji spodbujanja trajnostne mobilnosti med starejšimi."

mag. Polona Demšar Mitrovič
Nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti

 

Gradiva za izvedbo delavnic
-

Priporočila za izvedbo delavnic
-
Osnutek sporočila za javnost
-
Osnutek vabila na delavnico
-
Predstavitev z opombami
-
Delovni list "strošek avtomobila"


Druga priporočena gradiva
-
Prehrana in telesna dejavnost pri starejših
-
Okoje, promet in zdravje


Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use