RAZVOJNA KONFERENCA

Prihodnost mobilnosti v slovenskih občinah 
 

"ZA VSAKO SKUPNOST STA PROMET IN MOBILNOST KLJUČNA. Od obeh je odvisno učinkovito premikanje ljudi in dobrin, s tem pa tudi kakovost življenja celotne skupnosti. Izkušnje uspešnih občin kažejo, da se bodo z izzivi prihodnosti uspešneje kosale tiste lokalne skupnosti, ki bodo znale preseči preživete pristope in prestopiti na raven celovitega, trajnostnega načrtovanja prometa."
 

Konferenca je bila organizirana 6. marca 2012 kot prvi dogodek v okviru novonastale Slovenske platforme za trajnostno mobilnost in je bila namenjena izmenjavi znanj za boljšo načrtovalsko prakso na področju prometa v slovenskih občinah. Udeleženci, bilo jih je prek 80, so prišli iz vse Slovenije in iz širokega nabora institucij.
 
 
V dopoldanskem, mednarodnem, delu so strokovnjaki predstavili ključne značilnosti in prednosti trajnostnega načrtovanja prometa. Sledila je panelna razprava, ki je s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov ter predstavnikov občin skušala odgovoriti na vprašanje "Ali so slovenske občine pripravljene na izzive prihodnosti?". Organizatorji dopoldanskega dela so bili Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Mestna občina Ljubljana, Urbanistični inštitut RS ter partnerji projektov Civitas Elan in Eltisplus.

predstavitve:
    Zakaj trajnostno načrtovati promet?
Karl Reiter, FGM AMOR, Gradec, Avstrija  

    V čem se trajnostno načrtovanje prometa razlikuje od tradicionalnega?   dr. Aljaž Plevnik, Urbanisticni inštitut RS

    Ključne koristi za mesta in občine
prof. Tom Rye, ENU, Velika Britanija

    Od uspešnih ukrepov do celostne strategije – primer Ljubljane
Zdenka Šimonovič, koordinatorka projekta Civitas Elan, MOL

Popoldanski del je obsegal posvet "Trajnostna mobilnost: dobre prakse", na katerem so bile predstavljene tri dobre prakse zniževanja izpustov CO2 s področja trajnostne mobilnosti: dosežki trajnostne mobilnosti v MOL, uporaba videokonferenčnega sistema namesto službenih poti in t.i. "carpooling" (deljenje avtomobila). Posvet je potekal v okviru partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Organizirala ga je Umanotera ob sodelovanju Urbanističnega inštituta RS in Skupnosti občin Slovenije.

Trajnostna mobilnost v MOL
Carpooling
Videokonference nadomeščajo službene poti
 
 
utrinki s konference
10_razvojna konferenca_060312_foto lmladenovic
03_razvojna konferenca_060312_foto bkovac
06_razvojna konferenca_060312_foto bkovac
01_razvojna konferenca_060312_foto bkovac
05_razvojna konferenca_060312_foto bkovac
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use