novice SPTM številka 10, februar 2017

Minimize
prva tabela

Trajnostna mobilnost stopa v ospredje tudi v praksi 

V Ljubljani je v začetku februarja 2017 potekala prva nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti. Pripravila sta jo Ministrstvo za infrastrukturo in Slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Prejšnja leta je bil trajnostni mobilnosti namenjen uvodni dogodek za Evropski teden mobilnosti (ETM), letos pa je zaradi obsežnih aktivnosti, ki v spodbudo mobilnosti že potekajo v slovenskih občinah in regijah, slednji prerasel v nacionalno konferenco. V tem duhu bo potekal tudi ETM 2017, ki se bo odvijal pod sloganom Združimo moči, delimo si prevoz.

Na konferenci je bilo skupno 122 udeležencev, ki so bili z dogodkom zelo zadovoljni, njihove vtise in mnenja pa lahko strnemo v tri točke. Prvič, za uspešno izvedbo aktivnosti je ključno medsebojno povezovanje in sodelovanje ministrstva, občin, izdelovalcev Celostnih prometnih strategij in predstavnikov drugih resorjev, pa tudi prebivalcev in deležnikov, saj je tako dosežen največji učinek. Drugič, spremembe se ne zgodijo čez noč, potrebna je vztrajnost ter skrbno načrtovanje in izvedba ukrepov. In tretjič, sveži primeri dobrih praks vsakič znova napolnijo z energijo in motivacijo za nadaljnje delo.

Več o konferenci si lahko preberete tukaj.  

številka 10

februar 2017

Prispevajte k boljšim Celostnim prometnim strategijam

Mobilnost zaposlenih v občinski upravi je zgled za vse mesto

Sredstva iz parkirnin namenjena bolj trajnostnim načinom potovanj

V Sloveniji je priprava Celostnih prometnih strategij v polnem teku, saj jih pravkar zaključuje več kot 60 občin. Priprava in izvajanje teh strategij ter izboljšanje celostnega prometnega načrtovanja (CPN) bo v naslednjih letih potekalo tudi v okviru treh novih evropskih projektov programa Horizon2020: PROSPERITY, SUITS in SUMPs-Up.

Naloga projektov je med drugim priprava orodij, smernic in izobraževanj za uspešno načrtovanje prometa, za njihovo kakovost pa so potrebni dejanski podatki o stanju, potrebah, ovirah ter dobrih praksah s terena. V ta namen bo izvedenih več anket, namenjenih različnim deležnikom pri pripravi in izvedbi Celostnih prometnih strategij. Prva anketa je bila napovedana že v okviru nacionalne konference o trajnostni mobilnosti v Ljubljani in je sedaj pripravljena.

Vse predstavnike slovenskih mest vabimo, da izpolnite anketo o pripravi Celostne prometne strategije, tudi če dokumenta še ne pripravljate. Vaš odziv je resnično pomemben. POVEZAVA NA ANKETO.

Tisti, ki boste anketo izpolnili do torka, 28. februarja 2017, boste imeli prednost pri udeležbi na izobraževanjih in v drugih podpornih aktivnostih, ki bodo del zgoraj omenjenih projektov. Poleg tega boste imeli možnost povračila potnih stroškov (do največ 600 evrov) za udeležbo na 4. Evropski konferenci o Celostnih prometnih strategijah, ki bo letos 29. in 30. marca v Dubrovniku. Konferenca je osrednji evropski dogodek na tem področju, saj daje vpogled v najnovejšo prakso in omogoča izmenjavo izkušenj. Med organizatorji letošnje konference je tudi Urbanistični inštitut RS, ki je sicer partner v projektu PROSPERITY. Udeležba na konferenci je brezplačna. 

Več informacij o konferenci, program in napotke za prijavo najdete tukaj.

Zbornik

Trajnostna mobilnost v praksi

Konec lanskega leta je izšel zbornik dobrih praks – Trajnostna mobilnost v praksi, s katerim želijo avtorji in partnerji istoimenskega projekta različnim ciljnim skupinam prikazati, da ukrepi trajnostne mobilnosti že dolgo niso več le želje na papirju. Vabljeni k branju. Povezava na zbornik.

Projekt MOVECIT, katerega namen je sodelovanje javnih uslužbencev v aktivnostih vzpostavljanja trajnostne mobilnosti in mobilnostnega načrtovanja ter priprava mobilnostnih načrtov za zaposlene v javnih institucijah, poteka v Sloveniji sočasno z izdelavo Celostnih prometnih strategij, kjer so mobilnostni načrti pogost ukrep.

Spreminjanje potovalnih navad zaposlenih v bolj trajnostne je osnovni cilj mobilnostnih načrtov in projekt bo dobrodošel primer, kako pristopiti k zasnovi učinkovitega dokumenta. Rezultati projekta bodo tako dopolnili nekatere že izdelane dokumente (na primer mobilnostni načrt Ministrstva za infrastrukturo) in spletna orodja za spodbujanje trajnostnih potovalnih navad (na primer pobudi Pripelji srečo v službo in Prometno kača).

Vodilni partner projekta MOVECIT, ki se izvaja v okviru programa INTERREG Srednja Evropa, je slovenska Razvojna agencija Sinergija. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz sedmih evropskih držav, glavna ciljna skupina pa so zaposleni v občinskih upravah. Slednji so namreč gonilna sila razvoja v mestih in s tem tudi dober zgled za občane. V projektu sodeluje iz Slovenije še Ljutomer, ki bo skozi projekt pridobil mobilnostni načrt za zaposlene na občinski upravi in sredstva za izvedbo pilotnega projekta - kolesarnice pri občinski zgradbi, ki bo imela tudi polnilnico za električne avtomobile in kolesa.

Aktivnosti projekta spremljajte na njegovi spletni strani.

Priključitev parkiranja k drugim oblikam upravljanja prometa in s tem njegovo celovito upravljanje se je izkazalo za enega pomembnejših ukrepov izboljšanja stanja prometa v sodobnih mestih, saj lahko predstavlja pomemben vir sredstev. Z vprašanjem, kako tak sistem zasnovati, se je ukvarjal projekt PUSH & PULL. Projekt je vpeljal tako imenovani princip navzkrižnega financiranja (ang. core funding mechanism), kar pomeni, da je vsaj delež sredstev, zbranih s parkirninami, namenjen izključno financiranju ukrepov za spodbujanje uporabe trajnostnih potovalnih načinov. Slovenija je v projektu sodelovala z novo lokacijo dveh fakultet Univerze v Ljubljani, projektne aktivnosti pa je izvajal Urbanistični inštitut RS.

Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo sta se pred kratkim preselili na novo lokacijo z izjemno dobrimi pogoji za dostop z avtomobilom ter s slabšimi za druge, bolj trajnostne potovalne načine. Tekom projekta je bilo na fakultetah uspešno uvedeno plačevanje parkirnine za zaposlene, izdelan mobilnostni načrt in izvedeni nekateri drugi ukrepi. S sprejetim parkirnim redom sta se fakulteti zavezali, da bosta vsako leto vsaj 15 % prihodkov iz parkirnin namenili za ukrepe iz mobilnostnega načrta, pri tem pa bosta zasledovali tri ključne cilje: pridobiti sredstva za vzdrževanje in upravljanje parkirišč, pridobiti sredstva za izboljšanje dostopnosti s trajnostnimi potovalnimi načini in spreminjati potovalne navade zaposlenih in študentov v bolj trajnostne.

Uvedba parkirnine za zaposlene na lokaciji, kjer parkiranje ni težava, pa ni edini dosežek v okviru projekta. Fakulteta za računalništvo in informatiko je postala tudi prvi zaposlovalec, ki je pridobil evropski certifikat »Kolesarjem prijazno podjetje«. Povezava na objavo.

Več informacij o aktivnostih projekta in povezave do gradiv dobite v novicah platforme EPOMM tudi v slovenskem jeziku (potrebna je ročna izbira jezika).

Copyright © 2017 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost, Urbanistični inštitut RS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
 

Novice vam pošiljamo na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Odjava

Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use