novice SPTM številka 3, marec 2013

Minimize
prva tabela

Ljutomerska strategija med najboljšimi v EU

Marca so v Bruslju podelili prvo nagrado Evropske komisije za najboljše Celostne prometne strategije (SUMP award 2012). Pri ocenjevanju je bilo največ pozornosti namenjene vključevanju javnosti v proces priprave in izvajanja Celostnih prometnih strategij. Med 29 prijavljenimi mesti iz vse Evrope se je med tri finaliste uvrstil tudi naš Ljutomer, na koncu pa je nagrado prejelo škotsko mesto Aberdeen. več…

številka 3

marec 2013

Delavnica o trajnostni mobilnosti v Škofji Loki

Maja bo potekala delavnica o sobivanju kolesarjev in pešcev

Izkoristite brezplačne informacije in gradivo

Občina Škofja Loka je konec leta 2012 izvedla izobraževanje o trajnostni mobilnosti za zaposlene v občinski upravi. Tovrstna izobraževanja pripravlja Slovenska platforma za trajnostno mobilnost, njihov namen pa je seznanitev zaposlenih v občinski upravi s pomenom in namenom trajnostne mobilnosti. Na takšnem izobraževanju se načrtovalci in odločevalci seznanijo s trajnostno mobilnostjo v praksi, o možnostih za izboljšanje vsakodnevnih ravnanj, pa tudi z dobrimi praksami od drugod.

Izkušnje drugih mest kažejo, da so za uspešne rezultate potrebni sprememba načina razmišljanja, svežim idejam naklonjena mestna uprava in prenos idej v prakso. V primerih lokalnih skupnosti, kjer si je uprava želela sprememb, jih je bilo možno izpeljati v relativno kratkem času. V nekaterih državah je zato izobraževanje na področju trajnostne mobilnosti že obvezna praksa.

Izkušnje hrvaškega mesta Koprivnica je predstavila nekdanja podžupanja gospa Helena Hećimović. Temu relativno majhnemu mestu se je uspelo v zadnjih letih po dosežkih na področju trajnostne mobilnosti prebiti med vodilna evropska mesta.

Podobno delavnico lahko izvede tudi vaša občina, informacije v zvezi s tem pa lahko dobite pri Mojci Balant. 

Evropski projekt CHAMP združuje vodilna mesta na področju kolesarjenja. Mesta Groningen, Örebro, Bolzano, Edinburg, Ljubljana, Burgos in Kaunas povezuje predsvem ambicija, da bi kolo postalo osrednji prevozni način v mestu. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje za povečanje varnosti in privlačnosti kolesarjenja v mestih.

V okviru projekta bo razvito in preizkušeno tudi orodje za ocenjevanje uspešnosti ukrepov na področju kolesarjenja, ki bo mestom omogočilo izvedbo analize pomanjkljivosti in pripravo akcijskega načrta z jasnimi in merljivimi cilji za nadaljnje izboljševanje izvajanja kolesarske politike.

Vsako izmed sodelujočih partnerskih mest bo imelo tudi možnost za intenzivno nadgradnjo znanja v enem izmed preostalih partnerskih mest s poudarkom na pomanjkljivostih, ki so bile prepoznane v samoanalizi. Program izobraževanja in izmenjave je odprt tudi za mesta izven projektnega konzorcija.

V okviru projekta bo 23. in 24. maja 2013 v Ljubljani potekala delavnica na temo sobivanja kolesarjev in pešcev v območjih za pešce in reševanja konfliktov med njimi. Rezultati delavnice bodo podlaga za zasnovo morebitnih ukrepov, širši javnosti pa bodo ukrepi predstavljeni v okviru Kolesarskega festivala 2013. Več...

Eltis je najobsežnejši evropski portal za vsebine trajnostne mobilnosti. Uspešno deluje že več kot deset let in beleži več sto tisoč obiskov na mesec. Portal skrbi za izmenjavo idej, informacij, znanj in izkušenj, namenjen je strokovnjakom in drugim zainteresiranim posameznikom, ki delujejo na področju prometa in mobilnosti ter ostalih z njima povezanih področjih (denimo razvoj mest in regij, zdravje, energetika in okoljske  znanosti).

Portal Eltis vključuje vsebine, kot so novice s področja prometa in mobilnosti, napovedi dogodkov, podrobne predstavitve več kot 1580 primerov dobrih praks, širok nabor strokovnih gradiv (orodja, priročniki, smernice), informacije o možnostih financiranja, statistične podatke in evropske prometne politike, ter informacije o izobraževanjih in delovnih mestih.

Z enostavno registracijo lahko tudi vi postanete eden od 1.800 uporabnikov, ki prejemajo mesečne novice, sodelujejo pri nadgradnji portala, imajo dostop do visoko kakovostnih video in foto vsebin in dostop do uporabniškega foruma, kjer potekajo aktualne razprave o temah trajnostne mobilnosti, izmenjava izkušenj in oblikovanje partnerstev za projekte. Več...

Copyright © 2012 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost in Urbanistični inštitut RS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use