novice SPTM številka 5, december 2013

Minimize
prva tabela

Intenzivna promocija kolesarjenja v Novi Gorici

V okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM) vse več slovenskih občin promovira, izobražuje in ozavešča ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zato želi spodbuditi občine, da ta vse bolj uveljavljen osrednji dogodek trajnostne mobilnosti izkoristijo tudi za preizkus in vzpostavitev trajnih ukrepov. V sodelovanju s Slovensko platformo za trajnostno mobilnost je tako v okviru ETM 2013 pripravilo Pobudo za podporo občinam pri izvedbi trajnih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti (Pobuda).

V ETM 2013 je sodelovalo 34 slovenskih občin. Na Pobudo se je celostno odzvala le Nova Gorica, ki je že dolgo del družine mest, aktivnih med Evropskim tednom mobilnosti. Vsako leto organizira dogodke in aktivnosti za alcev o pomenu uporabe trajnostnih potovalnih načinov. V letu 2013 je izvedla vrsto različnih akcij in ukrepov, eden od zahtevnejših pa je bilo testiranje območja umirjenega prometa na eni od glavnih mestnih ulic.

Nova Gorica je na Pobudo prijavila svoj ukrep intenzivne promocije kolesarjenja in vseh posameznih ukrepov, ki se bodo na področju kolesarjenja v občini izvedli v letih 2013-2014. Cilj vseh naštetih aktivnosti je razvito kolesarsko omrežje, ki bo omogočalo enostavno kolesarjenje na delo, po opravkih in v rekreativne namene, ter povečanje deleža kolesarjev vseh starostnih skupin.

številka 5

december 2013

Celostno prometno načrtovanje – pogled iz prakse

Štiri rešitve za štiri ključne izzive prometnega načrtovanja

Učinkovit način spreminjanja potovalnih navad

V Novi Gorici bo 4. junija 2014 potekala mednarodna konferenca o Celostnih prometnih strategijah, organizirana pod okriljem Slovenske platforme za trajnostno mobilnost in evropskega projekta PUMAS. V okviru konference bosta v ospredju dve temi in sicer:

1. Prekomejno prometno načrtovanje
Celostno prometno načrtovanje že v izhodiščih poudarja pomen obravnave prometa, ki presega administrativne meje. To je še posebej aktualno za upravno organizacijo Slovenije, za katero je značilno veliko število majhnih občin in pomanjkanje regionalne ravni upravljanja.

2. Nacionalne platforme za celostno prometno načrtovanje
Številne evropske države so v zadnjih letih vzpostavile podporne servise za izmenjavo znanj in informacij na področju celostnega prometnega načrtovanja. Tudi v Sloveniji že nekaj let deluje Slovenska platforma za trajnostno mobilnost.

V okviru konference bodo obravnavani prispevki o izzivih, dobrih praksah in evropskih projektih, ki potekajo na obeh področjih. Na konferenci želimo slišati tudi vaše izkušnje, zato vabimo predstavnike države, občin, regij in drugih organizacij k prijavi prispevkov.
Več informacij o konferenci bo kmalu na voljo na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.

Celostne prometne strategije (CPS) postajajo vse pogostejši pristop k načrtovanju prometa na lokalni ravni tudi v Sloveniji. Čeprav so mesta in občine pri izdelavi CPS deležni strokovne in politične podpore države in EU, priprava, sprejem in izvajanje CPS še zmeraj odpirajo vrsto izzivov. Evropski projekt CH4LLENGE nagovarja prepoznane štiri ključne izzive priprave in izvajanja CPS:

- vključevanje deležnikov in javnosti,

- sodelovanje v prostorskem, administrativnem in strokovnem pomenu,

- izbiro najustreznejših ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev,

- spremljanje in vrednotenje rezultatov in procesa načrtovanja.

V projekt je vključenih devet evropskih mest in osem podpornih strokovnih organizacij, med njimi tudi Urbanistični inštitut RS. Partnerji bodo v okviru projekta proučili lokalno stanje na področju opredeljenih izzivov in razvili nove strategije za njihovo reševanje. S pilotnimi projekti bodo mesta preverila različne možnosti rešitev in izvedbe. Na podlagi pridobljenih izkušenj, izmenjave znanj in ob podpori strokovnih organizacij, bo za vsakega izmed izzivov izdelan priročnik, ki bo vseboval tako tehnične kot tudi izobraževalne vsebine. Poleg naštetega bo tekom projekta izvedenih tudi več izobraževanj v obliki tematskih delavnic, seminarjev in poletnih šol, namenjenih širši zainteresirani javnosti.

Kogar podrobneje zanimajo aktivnosti in dogodki v okviru projekta, se lahko naroči na projektna obvestila in novice. Kontaktne podatke pošljite na platforma@uirs.si s pripisom 'za CH4LLENGE'.

V evropskem projektu PTP-Cycle bo v Ljubljani preizkušena učinkovitost osebnega mobilnostnega svetovanja, ki se v Veliki Britaniji v zadnjih letih uveljavlja kot zelo učinkovit način spreminjanja potovalnih navad. Osebno mobilnostno svetovanje se prilagaja posamezniku in lokaciji, promovira uporabo trajnostnih potovalnih načinov in spodbuja postopno spreminjanje potovalnih navad z zagotavljanjem posamezniku prilagojenih informacij in spodbud.

Osebno mobilnostno svetovanje obsega tri korake izvedbe svetovanja:

Prvi stik svetovalca z osebo iz ciljne skupine - napoved kratkega pogovora o potovalnih navadah v nekaj naslednjih dneh, možnost dogovora glede najustreznejšega termina preko e-pošte ali telefona.

Osebni obisk (v kolikor je sogovornik zainteresiran za sodelovanje) - izvedba motivacijskega intervjuja, svetovalec izpolni obrazec o gradivih, ki bi sogovornika zanimala. Strokovno izveden motivacijski intervju je ključni element svetovanja.

Dostava gradiv - v roku 10 po pogovoru se sogovorniku dostavi njegov osebni paket. Po potrebi se ob predaji gradiv oziroma v dogovorjenem terminu izvede tudi dodatno svetovanje.

V Veliki Britaniji se osebno mobilnostno svetovanje izvaja že več kot deset let in rezultati potrjujejo učinkovitost takšnega pristopa - število voženj z avtom kot voznik se je na obravnavanih območjih zmanjšalo za 11 %. V Sloveniji bo metoda v naslednjih letih preizkušena na dveh testnih ciljnih skupinah in zanima nas, kako uspešna bo.
 

Copyright © 2013 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost in Urbanistični inštitut RS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
 

Novice vam pošiljamo na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.
odjavite se s seznama prejemnikov novic

Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use