SEZNAM VSEH NOSILCEV POTRDIL
Z USPOSABLJANJ ZA IZDELAVO CPS

CELOTNI SEZNAM


  RAZPIS MZI
POVEZAVA
 
 
 
  SEZNAMI UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
1. usposabljanje, oktober 2014 seznam

2. usposabljanje, junij 2015 seznam
3. usposabljanje, oktober 2015 seznam

 
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use