Dvigovanje kakovosti življenja

 
   

Izkušnje mest, občin in držav, ki so se uspešno spopadle s problematiko prometa, kažejo na prednosti sodobnejšega razmišljanja.

 
 
 
1. Izboljšana podoba mesta ali občine
Mesto ali občina, ki si prizadeva za celostno načrtovanje prometa, se lahko ponaša z videzom inovativnosti in naprednosti.

2. Boljša kakovost bivanja

Celostno načrtovanje prometa pomeni načrtovanje za ljudi in ne za avtomobile in promet. To se odraža na primer v boljši kakovosti javnih prostorov, izboljšani varnosti otrok, zmanjšanju količine toplogrednih plinov in podobno.

3. Izboljšani mobilnost in dostopnost

Celostno načrtovanje prometa zagotavlja boljšo mobilnost vseh prebivalcev in lajša dostopnost do posameznih delov mesta ali občine in storitev.

4. Pozitivni učinki na okolje in zdravje

Delovanje v smeri izboljšanja kakovosti zraka, zmanjševanja hrupa in blaženja podnebnih sprememb ter spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi hodili peš ali se vozili s kolesom, ima pozitivne učinke na zdravje in prinaša pomembne prihranke pri stroških, ki so povezani z njim.

5. Večja vključenost ljudi

Celostno načrtovanje prometa lahko doseže več ljudi in se bolje odziva na potrebe različnih skupin uporabnikov.

6. Odločitve, ki jih podpira javnost

Načrtovanje za ljudi vključuje načrtovanje z ljudmi in se odziva na potrebe različnih skupin uporabnikov. Z vključevanjem javnosti lahko odločitve za ali proti ukrepom na področju prometa pridobijo pomembno stopnjo “javne legitimnosti”.

7. Učinkovito izpolnjevanje pravnih obveznosti

Izdelava Celostnih prometnih strategij je učinkovit način izpolnjevanja pravnih obveznosti, kot so Direktiva o kakovosti zraka Evropske komisije ali nacionalni predpisi za nadzor nad hrupom.

8. Boljša konkurenčnost in dostop do sredstev

Celostna prometna strategija lahko zagotovi dostop do sredstev, ki so na voljo za inovativne rešitve, in poveča konkurenčnost občin in mest pri prijavah na razpise za evropska finančna sredstva.

9. Nove in celovite politične vizije

Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti. Spodbuja kulturo učinkovitega in integriranega načrtovanja, ki teži k vključevanju sektorskih politik, institucij, mest in primestnih območij ali sosednjih občin ter omogoča tudi doseganje drugih ciljev (gospodarskih, socialnih, okoljskih).
 
Aktualno Minimize
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use