Načrtovanje uspešnih skupnosti

 
   

Celostno načrtovanje prometa je pristop, ki nadgrajuje obstoječe metode načrtovanja in ustrezno upošteva načela strateškega razmišljanja, vključevanja, sodelovanja in vrednotenja. Na ta način odgovarja na potrebo lokalnih skupnosti po boljši kakovosti bivanja za sedanje in prihodnje generacije.

 
   
Ključni cilji koncepta so:  
  delovna mesta in storitve, dostopne za vse;
  izboljšana varnost;
  zmanjšanje onesnaževanja, emisij toplogrednih plinov in porabe energije;
  povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov potniškega in tovornega prevoza;
  izboljšani privlačnost in kakovost urbanega okolja.
 

 
Celostno načrtovanje prometa temelji na praksah in predpisih držav članic EU.
Ključne lastnosti koncepta so:
 
  udeležbeni pristop;
 
zagotavljanje trajnostnosti;
 
celovit pristop;
  jasna vizija, cilji in merljive ciljne vrednosti;
  preglednost stroškov in koristi.
 
Aktualno Minimize
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use