Širjenje območja vpliva

 
INFORMACIJE  
Evropska komisija si prizadeva za pospešitev obsežne uveljavitve Celostnih prometnih strategij s strani lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi tako, da vsestransko informira o njihovem obsegu, vsebini in prednostih. Informacije so zbrane na portalu Eltis "The Urban Mobility Observatory", ki je deloma dostopen tudi v slovenščini.  
predstavitev načrtovanja trajnostne mobilnosti      
informacije o primerih dobrih praks  
   
SMERNICE  
V smernicah iz leta 2011 z naslovom “Razvoj in izvedba trajnostnih mestnih prometnih načrtov” je predstavljena konceptualna zasnova Celostnih prometnih strategij, opisani pa so tudi posamezni koraki njihove izdelave. Smernice so namenjene izvajalcem in načrtovalcem prometa in tudi drugim deležnikom, ki jih je potrebno vključiti v proces priprave in izvajanja Celostnih prometnih strategij. Na podlagi omenjenih smernic je bil leta 2012 izdelan priročnik v slovenščini, prirejen za slovenski prostor.  
izhodiščne smernice   slovenski priročnik  
   
SEMINARJI  
Evropska komisija je imenovala skupino strokovnjakov, ki je v letih 2011 in 2012 pripravila 35 seminarjev, na katerih je bilo mogoče izmenjati izkušnje s področja celostnega načrtovanja prometa v nacionalnih jezikih po vsej Evropi.
Novi seminarji bodo ogranizirani v okviru projekta Endurance, ki se je pričel maja 2013. Več informacij bo znanih kmalu.
 
osnovna informacija o projektu Endurance   
Aktualno Minimize
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use