Sprožimo spremembe na bolje
    
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno. 

Novice platforme so zamišljene kot vir ključnih informacij s področja trajnostne mobilnosti. V tem smislu nadgrajujejo in povezujejo številne projekte ter pobude slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse bolj pospešujejo prehajanje iz tradicionalne obravnave prometa v sodobno, celostno načrtovanje prometa.
 
   

Minimize
Pozdravljeni, spletno mesto smo posodobili in preselili.
Najdete nas na
www.sptm.si

 
 
Aktualno Minimize

CPS nagrada 2018 - prijave odprte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PUBLIKACIJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kratki filmčki o trajnostnem
mestnem prometnem načrtovanju:
1.del    2.del    3.del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use