Sprožimo spremembe na bolje
    
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno. 

Novice platforme so zamišljene kot vir ključnih informacij s področja trajnostne mobilnosti. V tem smislu nadgrajujejo in povezujejo številne projekte ter pobude slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse bolj pospešujejo prehajanje iz tradicionalne obravnave prometa v sodobno, celostno načrtovanje prometa.
 
   

Minimize
Ostanimo mobilni - delavnice za starejše v okviru ETM 2018

Vse, ki želite v času Evropskega tedna mobilnosti 2018 sodelovati v skupni nacionalni akciji ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi in spodbujanja njihove trajnostne mobilnosti, vabimo k izvedbi delavnic in uporabi gradiv, ki jih je v ta namen pripravila Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost. 


Nagovor Nacionalne koordinatorke Evropskega tedna mobilnosti mag. Polone Demšar Mitrovič in gradiva za izvedbo delavnic so na voljo na tej POVEZAVI
_________________________________________________________________________
 
3. Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

V četrtek, 14. februarja 2019 bo v Tehnološkem parku v Ljubljani potekala že tretja Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti (od 9h do 15h). Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bomo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Tiskan izvod smernic prejmejo vsi udeleženci konference. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.
   
Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja. Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave.

PROGRAM
PRIJAVA
___________________________________________________________________________

 
Spletni seminarji o vsebinah CPS

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, prvega se lahko udeležite že jutri, 3. oktobra 2018. Predavali bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav. Primarna ciljna publika so občine in strokovnjaki s področja prometa in mobilnosti, k udeležbi pa je sicer vabljena vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost.

 

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

03. 10. 2018 – CPS in prostorsko načrtovanje

29. 11. 2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov

12. 12. 2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti

22. 01. 2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin

07. 02. 2019 – Izdelava nabora ukrepov

27. 02. 2019 – Spremljanje in vrednotenje

 

Prijave: http://sump-network.eu/webinars/

 
Aktualno Minimize

CPS nagrada 2018 - prijave odprte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PUBLIKACIJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kratki filmčki o trajnostnem
mestnem prometnem načrtovanju:
1.del    2.del    3.del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



E-novice Minimize

Za prijavo na e-novice prosimo izpolnite spodnja polja:


Ime in priimek:  
E-poštni naslov:  
Podjetje / organizacija:  
  
Potrdi    Prekini
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use