Povezovanje pobud za spremembo

 
   

Vzpostavitev Slovenske platforme za trajnostno mobilnost je logična nadgradnja projektov in pobud slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse hitreje prehajajo iz tradicionalnega načrtovanja prometa v sodobno, celostno  načrtovanje prometa. Povod za ustanovitev je bila potreba po vzpostavitvi nacionalne kontaktne točke, ki se je izoblikovala znotraj projekta Izdelava mestnih prometnih načrtov Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS.

 

 
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use