Oblikovanje mreže projektov

 
   
   
INTEGRIRANI JAVNI POTNIŠKI PROMET   

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvaja projekt integracije javnega potniškega prometa na državni ravni, ki bo povezal železniški potniški promet, javni linijski avtobusni promet in mestni promet. Za uporabnike bo vsekakor pomembna uvedba enotne vozovnice, ki bo za določena območja omogočila uporabo medkrajevnega avtobusa, vlaka ali mestnega prometa. Prestopanje med različnimi prevoznimi načini bo dodatno olajšano s poenotenjem voznih redov in izboljšanim sistemom informiranja potnikov. Izboljšanje dostopnosti z javnimi prevoznimi sredstvi bo podprto z različnimi akcijami informiranja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Projekt je ena izmed aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki tako prispeva k uresničitvi Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije.

 
aktivnosti projekta IJPP
 
predstavitev projekta IJPP na državni ravni  
   
       
   
   
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE (ang. Sustainable Urban Mobility Plans)
 
Glavni cilj projekta ELTISPLUS je pospešitev uveljavitve Celostnih prometnih strategij (CPS) s strani lokalnih in regionalnih oblasti po vsej Evropi. V tem smislu projekt skrbi za vsestransko informiranje o njihovem obsegu, vsebini in prednostih. Izvaja se pod okriljem Evropske komisije.  
predstavitev projekta ELTISPLUS  
   
   
   
   
CIVITAS ELAN  
CIVITAS ELAN je eden od projektov v okviru evropske pobude CIVITAS PLUS. Je rezultat intenzivnega sodelovanja med Ljubljano, Gentom (Belgija), Zagrebom (Hrvaška), Brnom (Češka) in Portom (Portugalska). Omenjena mesta so se dogovorila, da bodo na izzive trajnostne mobilnosti odgovorila s proaktivnim pristopom.

Ljubljana je v projekt vključena kot vodilno mesto in koordinator projekta, pri katerem sodeluje 37 partnerjev. Ima devet lokalnih partnerjev, Gent in Porto jih imata vsak po sedem, Zagreb jih ima šest, Brno pa enega. Druga partnerja sta še Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH in FGM AMOR – Austrian mobility research.


Namen projekta je razvoj trajnostne mobilnosti v petih evropskih mestih. Veliko pozornosti namenjamo razvoju javnega prometa, ki je hiter, prijazen, enostaven in varen za uporabnike, kolesarjenju, hoji, uporabi alternativnih virov energije in dostopnosti storitev.
 
predstavitev projekta CIVITAS ELAN Ljubljana  
predstavitev pobude CIVITAS ELAN   
   
   
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use