Zaključek ETM in zanimiva javna razpisa
 
V Slovenj Gradcu bo 19. 10. 2017 sestanek koordinatorjev Evropskega tedna mobilnosti (ETM) z razglasitvijo najaktivnejše občine v ETM 2017. PROGRAM DOGODKA.

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v 2018 za občine. Sofinancirane bodo tri vrste aktivnosti: "PARK(irni) dan", "Pašbus" in "Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM". POVEZAVA

Objavljen je tudi dolgo pričakovani javni razpis za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam z mestnimi območji in sicer za sofinanciranje investicij v infrastrukturo za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča. POVEZAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IZOBRAŽEVANJE 
Seminar o pripravi CPS
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOKUMENT 
Prometna strategija občine Ljutomer
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIROČNIK
Smernice za pripravo Celostne prometne strategije
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POVZETEK DELAVNICE 
'Trajnostno načrtovanje mobilnosti za uspešne lokalne skupnosti', 4.6.2012
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POVZETEK KONFERENCE
'Prihodnost mobilnosti v slovenskih občinah', 6.3.2012 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val 202: intervju s prof. Tomom Ryem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kratki filmčki o trajnostnem mestnem prometnem načrtovanju:
1.del    2.del    3.del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use