novice SPTM številka 2, maj 2012

Minimize

Uresničitev ambicioznih ciljev v praksi

Ukvarjanje s prometom se v času gospodarske krize ne zdi najbolj pomembno. A vtis je napačen. Kot nam prepričljivo kažejo izkušnje uspešnih evropskih mest, se je z izzivi prometa pomembno ukvarjati, danes morda še bolj kot v preteklih letih.

Prav v teh dneh bodo slovenski javnosti prvič predstavljene Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, ki bodo občinam pomagale uresničevati svoje razvojne priložnosti. Smernice bo Slovenska platforma za trajnostno mobilnost predstavila 4. junija 2012 na delavnici Trajnostno načrtovanje mobilnosti za uspešne lokalne skupnosti. Ob smernicah bodo na tem izrazito interaktivnem dogodku podrobneje predstavljene ključne teme celostnega načrtovanja prometa in sicer v obliki praktičnih delavnic, ki jih bodo vodili izkušeni domači in tuji strokovnjaki. Več...

številka 2

maj 2012

Ljutomer: korak naprej

Promet kot vir sredstev

Kako izbrati pravi ukrep?

Občinski svet Občine Ljutomer bo junija odločal o potrditvi Prometne strategije Občine Ljutomer, ki v naslednjih letih postavlja nekaj zelo ambicioznih ciljev. Ljutomer tako namerava postati vodilna majhna občina v Sloveniji na področju trajnostne mobilnosti, ustaviti želi trend zmanjševanja števila prebivalstva in uravnotežiti potovalne navade prebivalcev. Ob naštetem želi občina zagotoviti tudi kakovostno dostopnost javnega potniškega prometa v vseh naseljih v občini ter izničiti število žrtev in prepoloviti število poškodovanih v prometnih nesrečah. Poleg strateških ciljev podaja Prometna strategija tudi specifične cilje in ukrepe na naslednjih področjih: načrtovanje mobilnosti, hoja, kolesarjenje, javni prevoz in cestni promet. Ključni del Prometne strategije je podrobnejši akcijsko-proračunski načrt, s katerim so natančno opredeljeni ukrepi, ki se bodo izvedli v prvih petih letih izvajanja Strategije.

Strategija je nastala leta 2011 v okviru projekta Izdelava mestnih prometnih načrtov, ki je del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa (projekt Integrirani javni potniški promet).

Celostne prometne strategije postajajo vse pogostejša praksa slovenskih občin, vendar se njihova kakovost zelo razlikuje. Podobne razlike je v celi Evropi ugotovila tudi Evropska komisija, ki se po eni strani zavzema za čim večjo razširjenost Celostnih prometnih strategij, po drugi strani pa želi zagotoviti ustrezno raven njihove kakovosti.

Ker so v obravnavi tudi predlogi, na podlagi katerih bi bilo črpanje evropskih sredstev na področju prometa pogojevano z obstojem takšne Strategije v občini, je Evropska komisija sprožila pripravo sistema za nadzor kakovosti in dodeljevanja potrdil za doseženo kakovost Strategij. S temi vsebinami se ukvarjata evropska projekta Advance in Quest, Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor pa raziskuje možnosti za prenos in prilagoditev sistema nadzora kakovosti slovenskim razmeram. S tem bi tudi v Sloveniji izboljšali in uskladili kakovost Celostnih prometnih strategij.

Včasih odločitev o tem, kako rešiti določen prometni izziv, ni enostavna. Proces celostnega načrtovanja prometa se lahko ustavi tudi zato, ker ima občina na voljo preveč možnosti. Izbiro ukrepov pogosto oteži strokovna javnost, ki za reševanje istega izziva predlaga vrsto zelo različnih ukrepov. V takšnem primeru si bo občina lahko najbolj učinkovito pomagala s presojo predlogov glede na zastavljene strateške cilje na področju prometa. Za primerjavo zadostuje kvalitativno vrednotenje z oznakami + ali - in kratkimi opisi.

Primer takšne dileme pri odločanju je iskanje rešitve za zastoje na mestni vpadnici. Medtem ko bodo eni predlagali gradnjo nove ali razširitev obstoječe vpadnice, bodo drugi zagovarjali izboljšane avtobusne povezave. Kako enostavno in učinkovito medsebojno primerjati ta dva ukrepa, si lahko ogledate tukaj.

Copyright © 2012 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost in Urbanistični inštitut RS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
www.trajnostnamobilnost.si

Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use