novice SPTM številka 6, april 2014

Minimize
prva tabela

Ljubljana že drugič prejemnica nagrade za najboljšo izvedbo Evropskega tedna mobilnosti

Evropska komisija nagrado Evropski teden mobilnosti podeli mestu, ki predstavlja najboljši primer uporabe tedna mobilnosti za spremembe v smeri trajnostne mobilnosti. Letos je nagrado prejela Mestna občina Ljubljana in tako postala edino evropsko mesto, ki je kar dvakrat prejelo prestižno nagrado: prvič za izvedbo ETM 2003, tokrat za ETM 2013. Za nagrado se je sicer letos potegovalo 30 mest iz 12 držav. 

Več..

Priprave na ETM 2014 v Sloveniji že potekajo. Lokalni koordinatorji in drugi zainteresirani so se v začetku aprila zbrali v Ljubljani, kjer so bili na uvodnem dogodku seznanjeni z izhodišči, izkušnjami in praktičnimi nasveti za izvedbo (Več..). Aktualne informacije bodo sproti objavljane na spletni strani.

številka 6

april 2014

 

Vabimo vas, da se udeležite mednarodne konference v okviru projekta PUMAS,

ki bo 4. junija 2014 v Novi Gorici in o kateri smo pisali v prejšnjih SPTM novicah.

PRIJAVA

 

»V troje« s kolesom po vsakdanjih poteh in do lepih nagrad

Mobilnost in stroški bivanja

Tudi Maribor ima Celostno prometno strategijo

Vas že srbijo stopala in komaj čakate, da jih na pedalih zavrtite v pomladne dni? Vabimo vas, da se pridružite že tradicionalni akciji kolesarjenja po vsakodnevnih opravkih »V troje«. Akciji se lahko pridružijo kolesarske trojke, to je po trije sodelavci, sošolci, prijatelji, družinski člani itd., ki sodelujejo kot ekipa in za pot na delo, v šolo ali po drugih opravkih uporabljajo kolesa. Pomembno je, da je ekipa združena v skupnem prizadevanju, da za svojo obliko vsakodnevne mobilnosti uporablja kolo namesto avtomobila. Dovolj vztrajne trojke lahko z nekaj sreče pridejo tudi do lepih nagrad.

V 2014 bo akcija organizirana že peto leto zapored. V do sedaj organiziranih štirih akcijah je bilo skupno prekolesarjenih 268.761 kilometrov, kar pomeni za 43.5 ton manj izpustov CO2 v slovenskih mestih.

Akcija bo trajala od 5. do 30. maja 2014, prijave bodo možne od 28. aprila do 18. maja 2014 na spletni strani www.vtroje.si (nova stran je v izdelavi in bo na voljo 28. aprila). Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora trojka v času trajanja akcije zbrati več prekolesarjenih kot ne-prekolesarjenih dni za celotno ekipo. Udeležba v akciji je brezplačna.

Želimo vam ugoden veter v laseh na vaših vsakdanjih poteh!

Ekipa V troje 2014
 

Projekt MORECO – Mobilnost in stroški bivanja – se ukvarja s pojasnjevanjem povezav med možnimi prihodnjimi kraji bivanja, mobilnostnim vedenjem in dostopnostjo. Pri tem namenja poseben poudarek posledicam, ki jih nekontrolirana širitev poselitve povzroča storitvam javnega prevoza. Zavzema se za trajnostni, virom in okolju prijazen razvoj poselitve, ki sledi razporeditvi oskrbnih dejavnosti in osem javnega prevoza. Iizvaja se v okviru EU programa za Območje Alp in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

S svojimi usmeritvami in orodji je projekt MORECO usmerjen v spodbujanje razvoja prihodnjega stanovanjskega trga k pametnim lokacijam, ki zagotavljajo primerno kakovost oskrbnih, storitvenih in drugih dejavnosti in ki ustrezno zmanjšujejo prihodnje stroške mobilnosti. V ta namen povezuje vrsto ukrepov:

1. Pristop »od spodaj navzgor« za gospodinjstva, ki iščejo bivališča (stanovanja, hiše) in deležnike, ki so tesno povezani z njimi.

2. Tehnične in sodelovalne aktivnosti za prostorske načrtovalce in ponudnike javnega prevoza.

3. Politične / administrativne aktivnosti in strategije, še posebej na občinski in medobčinski ravni.

Inovativna orodja predstavljajo osrednji del pristopa izvajanja projekta. Sprva so bila orodja izdelana v obliki splošnih, prenosljivih okvirov. Nato so preizkušena v okviru pilotnih območij. Njihovo udejanjanje vključuje tehnično posvojitev, načrtovanje programske opreme, vnašanje ustreznih podatkov s pilotnih območij, izvajanje dejavnosti upravljanja na pilotnih območjih itd. Po ovrednotenju uspešnosti in učinkov udejanjanja izbranih orodij v okviru pilotnih območij bodo izdelani okviri orodij vključeni v »Belo knjigo projekta MORECO«.

Celostna prometna strategija (CPS) Maribora je nastala v letih 2012 in 2013 v okviru projekta »TRAMOB – izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici« in je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestni svet MO Maribor je dokument obravnaval in se z njim seznanil na seji decembra 2013.

Gre za dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta in regije ter je bil izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo Celostnih prometnih strategij Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor iz leta 2012. Osredotoča se na prostor in prometni sistem MO Maribor, pri čemer pa ne zanemarja osrednje vloge Maribora v regiji ter zato upošteva tudi primestne prometne tokove in potovalne vzorce dnevnih migrantov širšega območja ter obiskovalcev Maribora. Dokument vsebuje analizo obstoječega stanja na področju prometa v mestu in okolici, vizijo razvoja prometnega sistema in strateške cilje ter akcijsko-proračunski načrt.

S CPS se želi Maribor približati ravnotežju med družbeno enakostjo, kakovostjo okolja in gospodarskim razvojem. Ambicija ni zgolj priprava in sprejetje CPS Maribora, temveč zagon dolgoročnega procesa celostnega in trajnostnega načrtovanja ter upravljanja mestnega prometnega sistema.

povezava na dokument

Copyright © 2014 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost, Urbanistični inštitut RS in projekt PUMAS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
 

Novice vam pošiljamo na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.
odjavite se s seznama prejemnikov novic

Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use