Spletne strani in projekti s sorodno vsebino

 
   
   
   
EPOMM
EPOMM je evropska platforma na področju upravljanja mobilnosti. V mrežo je trenutno vključenih 11 držav.

Glavni cilji EPOMM-a so:
promocija upravljanja mobilnosti kot orodja za
okolju prijazno, družbeno 
  pravično in ekonomsko mobilnost
;
promocija in nadaljnji razvoj upravljanja mobilnosti v Evropi;
podpora aktivni izmenjavi informacij in učenje o upravljanju mobilnosti v
  evropskih državah;
postati glavni partner pri svetovanju o upravljanju mobilnosti za evropske
  institucije in državne vlade.
 
   
   
DOBIMO SE NA POSTAJI 

Projekt »Dobimo se na postaji« je del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa. Ukvarja se z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem javnosti o pomenu javnega potniškega prometa. Ciljne skupine projekta so otroci in vzgojitelji v vrtcih, osnovnošolci in dijaki z učitelji, študenti in uporabniki osebnih avtomobilov.

Osnovni cilj projekta je krepitev zavesti o javnem potniškem prometu kot pomembni alternativi avtomobilskemu prevozu in spodbuditev spreminjanja potovalnih navad v smeri njegove večje uporabe znotraj ciljnih skupin.

Projekt, ki bo zaključen leta 2013, sofinancira EU iz Kohezijskih skladov.

 
 
   
 
 
Aktualno Minimize
Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use