Sprožimo spremembe na bolje
    
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno. 

Novice platforme so zamišljene kot vir ključnih informacij s področja trajnostne mobilnosti. V tem smislu nadgrajujejo in povezujejo številne projekte ter pobude slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse bolj pospešujejo prehajanje iz tradicionalne obravnave prometa v sodobno, celostno načrtovanje prometa.
 
   

Minimize
Ostanimo mobilni - delavnice za starejše v okviru ETM 2018

Vse, ki želite v času Evropskega tedna mobilnosti 2018 sodelovati v skupni nacionalni akciji ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi in spodbujanja njihove trajnostne mobilnosti, vabimo k izvedbi delavnic in uporabi gradiv, ki jih je v ta namen pripravila Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost. 


Nagovor Nacionalne koordinatorke Evropskega tedna mobilnosti mag. Polone Demšar Mitrovič in gradiva za izvedbo delavnic so na voljo na tej POVEZAVI

 

Spletni seminarji o vsebinah CPS

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, prvega se lahko udeležite že jutri, 3. oktobra 2018. Predavali bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav. Primarna ciljna publika so občine in strokovnjaki s področja prometa in mobilnosti, k udeležbi pa je sicer vabljena vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost.

 

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

03. 10. 2018 – CPS in prostorsko načrtovanje

29. 11. 2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov

12. 12. 2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti

22. 01. 2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin

06. 02. 2019 – Izdelava nabora ukrepov

27. 02. 2019 – Spremljanje in vrednotenje

 

Prijave: http://sump-network.eu/webinars/

 
Aktualno Minimize

CPS nagrada 2018 - prijave odprte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PUBLIKACIJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
kratki filmčki o trajnostnem
mestnem prometnem načrtovanju:
1.del    2.del    3.del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E-novice Minimize

Za prijavo na e-novice prosimo izpolnite spodnja polja:


Ime in priimek:  
E-poštni naslov:  
Podjetje / organizacija:  
  
Potrdi    Prekini
Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use