VSEBINE ZA ORGANIZATORJE ETM AKTIVNOSTI
Pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti vsako leto sodeluje vse več slovenskih občin, ki na takšen način v svoja okolja uvajajo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja prometa. Občinam je v pomoč širok nabor gradiv in preizkušenih aktivnosti, ki jih lahko izvajajo same ali v sodelovanju z drugimi občinami. Aktivnosti spodbujajo promocijo, izobraževanje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja ter spodbujajo preizkušanje in uvedbo trajnih prometnih ukrepov.

Gradivo obsega naslednje vsebine, ki jih najdete v nadaljevanju:
  • Pristopna listina ETM 2018 za lokalne skupnosti
  • Nacionalni dogodki ETM
  • Grafična podoba ETM
  • Aktivnosti za vrtce, osnovne šole in srednje šole.
  • Publikacije in gradiva

Minimize
Pristopna listina ETM 2018 za lokalne skupnosti
Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2018, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati nacionalni koordinatorki ETM mag. Poloni Demšar Mitrovič (Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana) na polona.demsar-mitrovic@gov.si.

Nacionalni dogodki ETM
Gradiva z uvodnega dogodka 2018 so na voljo na tej povezavi
Gradiva z zaključnega dogodka 2018 do na voljo na tej povezavi.


Grafična podoba ETM
Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.

ETM-pasica-300x250  

ETM-pasica-468x60    

ETM-pasica-728x90   

ETM-napis_moder_belo-ozadje
ETM-napis_moder_transparentni

ETM-napis_bel_transparentni


Aktivnosti za vrtce, osnovne šole in srednje šole

VRTCI
Igra ''Beli zajček''. Občine naj v vse vrtce pošljejo poziv za izvedbo igre v času ETM in povezavo na gradiva. Po zaključku aktivnosti občine zberejo rezultate (število in nazivi sodelujočih vrtcev, čas izvajanja igre, število sodelujočih otrok, vtisi vzgojiteljic / otrok / staršev, fotodokumentacija) in jih posredujejo nacionalni koordinatorki ETM.
- Igra
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za vzgojitelje v vrtcih, dostopnem na naslednjem spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/priročnik/vrtci.pdf.

OSNOVNE ŠOLE
Igra ''Prometna kača''. Pred izvedbo igre se obrnite na nacionalno koordinatorko igre Katjo Karba iz Sinergije. Koordinator zbira rezultate izvajanja igre, odgovoril pa vam bo tudi na morebitna dodatna vprašanja. Izvedba igre je povezana z nekaj stroški (izdelava igralnega transparenta, nakup oziroma tisk nalepk).
Predlagamo, da občina kot organizator aktivnosti izdela enega ali več igralnih transparentov in nekaj kompletov nalepk, nato pa paket osnovnih gradiv kroži med šolami v občini (igralni transparent, če je pravilno izdelan, je možno uporabiti večkrat). Šole naj med seboj tekmujejo, občina pa lahko aktivnosti nameni tudi kakšne nagrade. Rezultate izvajanja igre, primerjavo med šolami in učinek igre naj občina zbere in posreduje mag. Sebastianu Toplaku ter jih predstavi v okviru naslednjega ETM.
- Predstavitev igre
- Navodila
- Obvestilo staršem
- Ocenjevalni obrazec PDF
- Ocenjevalni obrazec DOC
- Obrazec za meritve v razredu DOC
- Obrazec Model 1 - enaki razredni cilji XLS
- Obrazec Model 2 - različni razredni cilji XLS
- Ocenjevalni obrazec šola XLS
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za učitelje v osnovnih šolah, dostopnem na spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/priročnik/osnovne-šole.pdf.

SREDNJE ŠOLE
Natečaj za dijake ali tekmovanje za srednje šole. Občina lahko organizira natečaj in/ali tekmovanje med šolami znotraj občine, lahko pa se poveže z drugimi občinami, s katerimi skupaj organizirajo medobčinsko ali regionalno aktivnost. Za pomoč pri izvedbi se lahko v aktivnost vključi katero izmed občinskih društev, Zvezo prijateljev mladine, nevladno organizacijo, in podobno. Občina naj sestavi ocenjevalno komisijo za izbor najboljših, lahko se predvidijo tudi nagrade. V primeru medobčinskih tekmovanj se komisija sestavi enakovredno iz predstavnikov vseh sodelujočih občin.
Po zaključku aktivnosti naj se pripravi poročilo z izbranimi izdelki (sodelujoče občine in šole, število dijakov in učiteljev, čas izvedbe aktivnosti, izdelki, fotodokumentacija), ki se ga posreduje nacionalni koordinatorki ETM.
- Natečaj - navodila in poročilo
- Natečaj - razpis
- Natečaj - prijavnica
- Tekmovanje - navodila in poročilo
- Tekmovanje - razpis
- Tekmovanje - prijavnica
- Akcijski načrt kolesarji
Več aktivnosti je predstavljenih v priročniku o trajnostni mobilnosti za učitelje v srednjih šolah, dostopnem na spletnem naslovu: http://www.na-postaji.si/priročnik/srednje-šole.pdf


Publikacije in gradiva
Trenutno ni novih publikacij in gradiv. 
Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use